Målselv kommune - Bo- og oppfølging

Helgestilling miljøarbeider, rus- og psykisk helsetjeneste

Miljøarbeider

Målselv kommune (i underkant av 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Rus og psykisk helsetjeneste er organisert under Bo og oppfølgingsenheten i Målselv kommune og gir tilbud til mennesker over 18 år, med rus-, og/eller psykisk helseproblematikk. Tjenesten holder til på Øverli og har friluftsområde som nærmeste nabo. På tunet på Øverli ligger utetjeneste, BOA og et dagsenter, i tillegg er det under oppføring 3 frittstående boenheter. Kommunens psykososiale kriseteam er organisert inn under rus og psykisk helsetjeneste.

Rus- og psykisk helsetjeneste søker 

Miljøarbeider i 35,21% stilling ved BOA 

Informasjon om stillingen:

BOA er et døgnbemannet botilbud med 5 boenheter for mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser. Som miljøarbeider ved BOA jobber du både individuelt og i team. Arbeidshverdagen består av å jobbe dynamisk med tanke på brukeroppfølging hvor helse, motivasjonsarbeid og botrening er sentralt. Friluftsområdet brukes aktivt. Arbeidsoppgavene er varierte ettersom du både vil jobbe med direkte brukeroppfølging, aktiviteter, koordinering av tjenester, tiltaksplaner og dokumentasjon.

Arbeidstid:

Helgestilling med jobb hver 3. helg (natt)

Arbeidsoppgaver:

 • Individuell oppfølging og tilrettelegging av enkeltbeboere i henhold til vedtak, behandling/tiltaksplaner i Profil
 • Botrening og motivasjonsarbeid, planlegging og tilrettelegging, gjennomføring av aktiviteter
 • Støtte beboerne i sin bedringsprosess og se på beboerne som en sentral og nødvendig deltaker i eget liv
 • Forskriftsmessig dokumentasjon i Profil
 • Arbeide målrettet og ta ansvar for tildelte oppgaver
 • Gjennomføre opplæring og ha medisindelegering for administrering av medisiner
 • Ansvar for å holde seg oppdatert i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer 
 • Være en god støttespiller og samtalepartner i hverdagen.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant erfaring og/eller utdanning
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Er selvstendig og har evne til å ta ansvar 
 • Har godt humør, og evne til å lytte og føre gode samtaler
 • Har evne til relasjonsbygging og å motivere andre
 • Har gode samarbeidsevner
 • Tenker helhetlig og er løsningsfokusert
 • Gjerne ha praktiske/kreative ferdigheter
 • Interesse for fagfeltet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Politiattest: 

Den som tilsettes må legge fram politiattest i h.h.t Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4 før tiltredelse i stillingen. 

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

 

Målselv Kommune Bolyst from M

Del på:

Referansenummer:

24/309

Fylke:

 • Troms
 • Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

11.08.2024

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

BOA Øverli

Kontaktpersoner:

Gørill Traasdahl (Rus- og psykisk helsetjeneste)

mob: +47 41529699

Maichen Jensen (Enhetsleder)

mob: +47 930 23 646

Adresse:

Mellombygdveien 216 0000 Moen

Kart: